Evästeet, tietosuoja ja rekisteriseloste

Evästeet ja tietosuojaseloste

Verkkosivuillamme käytetään evästeitä, jotka ovat yksilöllisiä kävijän laitteelle tallennettavia tunnisteita. Tunnistetta käytetään verkkosivuliikenteen seuraamiseen ja asiakasymmärryksen kehittämiseen. Tunnisteesta ei ole mahdollista päätellä kenenkään henkilön identiteettiä. Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.

Tämä rekisteriseloste koskee kaikkia asiakkaitamme, verkkopalveluiden käyttäjiä, tapahtumaosallistujia ja muita henkilöitä, jotka ovat kanssamme tekemisissä. Tietojen keräyksen laajuus ja säilytys riippuvat asiakassuhteen syvyydestä ja tietojen säilytyksen perusedellytyksistä, joita ovat: lakisääteiset velvoitteet, elintärkeiden etujen suojaaminen, oikeutettu etu, sopimus ja suostumus.

Rekisteriseloste

Infraliner Oy:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Infraliner Oy
Santakuja 16, FI-29600, Noormarkku, Finland
+358 50 407 8295

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Tomi Mäensivu
+358 50 407 8295
tomi.maensivu@infraliner.fi

3. Rekisterin nimi

Infraliner Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • Asiakasinformaation kerääminen ja asiakasymmärryksen kehittäminen
 • Infraliner Oy:n ja yhteistyökumppaneiden tarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen ja tuotteiden/palveluiden markkinointi sekä palvelujen kehittäminen
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia. Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

 • Yhteystiedot: Yrityksen nimi, nimi, titteli ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Verkkosivukäynnit ja muut toimenpiteet verkkopalveluissa
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot sekä asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot (esim. palautteet, sekä palveluiden hankintaan tai yrityksen strategiaan liittyvät tiedot)
 • Asiakkaaseen liittyvät muistiinpanot ja toimenpiteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Asiakastietoa kerätään verkkosivuilla, tilaisuuksissa ja kontaktoinneilla

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Henkilö voi pyytää poistamistaan rekisteristä rekisterin yhteyshenkilöltä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

10. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot
  • Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti.
  • Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus korjata, täydentää ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot
  • Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.
  • Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaseloseen päivittäminen

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen toimintamme tai tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Tällaiset muutokset saattavat tulla ajankohtaisiksi muun muassa lainsäädännön muuttuessa tai toimintatapojemme tarkentuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Tutustu tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti, jotta tiedät voimassa olevat käytännöt.

Yhteystiedot

Infraliner Oy
Santakuja 16, FI-29600, Noormarkku, Finland

Tomi Mäensivu
+358 50 407 8295
tomi.maensivu@infraliner.fi

Laskutusosoitteet

Verkkolaskutusosoite
OVT-Tunnus: 003725435991
Operaattori: SP-OVT
Välittäjän tunnus: ITELFIHH

Paperiset laskut
Infraliner Oy
c/o Jokilaakson Tili- ja Yrityspalvelu Oy
Harjavallankatu 7 A 9
29200 Harjavalta

tai tiia.virtanen@tilijayrityspalvelu.fi

Ota yhteyttä

Yhteydenotto

Sivusto käyttää evästeitä – käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Tutustu myös tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen täällä.